Menu:

...זה מתחיל מהבית

Picture
חוק האריזות גרם לכונו להבין את חשיבות המחזור. ההנחה המצויה בשוק היא שכל אחד מאיתנו חייב להפריד את האשפה בבית ולמחזר אותה

פח-חצי הינה רצועה חכמה המתלבשת על הפח הביתי שלך ועוזרת להפריד את האשפה שלך בקלות ולמחזר בקלות ובייעילות
בעזרת הפח-חצי אפשר להפריד את האשפה הביתית ללא שינוי בפח המקורי וללא שינוי מהותי בחיי היומיום

פח-חצי הינה המצאתם של 11 נערים מכיתה י'  המשתתפים בתכנית התנדבותית בשם "יזמים צעירים". אמונתם היא שהמוצר לא רק ישנה את עתיד המחזור במדינתנו אלא גם את עתיד המחזור העולמי    "בעזרת ה"פח-חצי    

כולנו יכולים להתחיל להפריד 

? "מה אנחנו יכולים להפריד עם "פח-חצי

Picture

תושבים המבצעים הפרדה במקור:
 
כעת יכולים להפריד את האשפה לרטוב ויבש בקלות וביעילות וכמובן ללא כל שינוי של הפח הביתי

כל השאר: באמצעות ה"פח-חצי" יוכלו להפריד את האשפה לסוגי זרמים שונים: פלסטיק, נייר, קרטונים
בטריות, דיסקים וכל העולה על דעתם